South Africa

Kufuma Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

South Africa

Flag of South Africa.svg
South Africa (orthographic projection).svg

South Africa ntchalo icho chili kummwera chomene nkhana kwa Afrika.South Afrika wana unandi wa wanthu kujumpha 60 miliyoni,ndipo ntchalo cha nambala 23 icho china chiwerengelo cha wanthu wanandi chomene pa chalo chose cha pasi ndiposo ukulu wake wa malo ni 1,221,037 square kilometres (471,445 square miles).

South Africa wana ma tauni ghatatu ghakukhumbikila chomene: executive Pretoria, judicial Bloemfontein na legislative Cape Town. Tauni ikulu ni msumba wa Johannesburg. Pafupifupi 80% ya ciwerengelo cha wanthu wa mu chalo cha South Africa mbafipa awo mbakugawikana na viyowoyelo va mitundu mitundi.Chiwelengelo chinyake cha wanthu wa mu chalo cha South Africa ntcha wazungu,Waluya(Ma Indiya na ma Chinese), na wanyake wakusazgikana mitundu (wakaladi).