Mzuzu

Kufuma Wikipedia
Mzuzu

Mzuzu ni msumba ukulu wa Chigaŵa cha Kumpoto mu chalo cha Malawi, ndiposo ni tauni ikulu yachitatu mu Malawi.Mkati mwa msumba wa Mzuzu muli wanthu wakujumpha 221,272 na 20,000 awo wali pa sukulu ya Mzuzu Yunivesite(Mzuzu University) ndipo kuwalo kwa msumba wa Mzuzu kuli wanthu wakujumpha 1.7 miliyoni.

Mzuzu wali mu boma likulu la Mzimba,ndipo walikugona pa balaza la Mapili gha Viphya.Msumba wa Mzuzu ukulima tiyi(tea), rubber, na khofi (coffee).

Thengele la Viphya (Viphya Plateau) ni thengele likulu chomene mu Afrika yose ilo makuni ghake ghakachita kupandika na wanthu(man-made). Mathengeleso ghawili ghanyake ghakulu ni Lunyangwa na Kaning'ina agho ghali ku mafumilo gha dazi gha msumba.

Malo ghakumanyikwa mu msumba wa Mzuzu ni ːChibavi, Luwinga, Area 1B, Chibanja, Katoto, Zolozolo, Masasa na Mchenga-utuba.

Reserve Bank ya Malawi, Mzuzu
Mzuzu pa mapu ya Malawi (pa swesi apo)