Jump to content

Tchalichi leneko la Yesu

Kufuma Wikipedia
Tchalichi leneko la Yesu, Malaysia.

Tchalichi leneko la Yesu ni tchalichi lakwimira palekha ilo lakwamba ku Beijing ku China, muchaka cha 1917. Kwasono bali nabanthu pafupi 2.5 miliyoni muvyaro 45 ndiponso muvyaro vikuluvikulu sikisi. Tchalichi iri ndi pentikositolo chigaba cha baKhirisitu icho chikayamba kwakuyamba kwa 20th senchale. Chilato chawo kupharazga mazgo kuchalo chose cha pasi pambele Yesu wandizeso kachiwiri. Tchalichi ili liri navigomezgo khumi:

  1. Mzimu woyera
  2. Kubabatizika
  3. Kuchapa malundi
  4. Kurya mwenesho
  5. Dazi lakupatulika la Sabata
  6. Yesu Khirisitu
  7. Bukhu lakupatulika
  8. Kuthaskuka
  9. Tchalichi
  10. Kweluzgika kwawumaliro