Jump to content

Kaŵizu

Kufuma Wikipedia

Kaŵizu ni mtundu wa chiyuni chakutowa chomene icho china mitundu inandi ngati nja muŵingavula icho chikusangika ku Latin America ndipo mtundu wa chiyuni ichi uli mu mtundu wa gong'ontha wa mu kasuku. Chiyuni ichi chikugwiliskikaso ntchito ngati ntchimanyikwilo cha boma cha charu cha Belize. Mitundu ya chiyuni ichi ikusangika kummwela kwa charu cha Mexico mpaka ku Colombia. Chiyuni ichi chikulya vilivose manyi ni vipaso, mitondoli, njoka, vyakuwela vya njele, masumbi gha viyuni vinyake na tuyuni tudoko tudoko .


Chiyuni ichi chikulya vilivose manyi ni vipaso, mitondoli, njoka, vyakuwela vya njele, masumbi gha viyuni vinyake na tuyuni tudoko tudoko. Kaŵizi mwanakazi wakutayila masumbi ghamutundu utuŵa ghakukwana 1–4 mu mphako ya chikhuni. Kaŵizu mwanalume na Kaŵizu mwanakazi wose ŵakuvwilana kupwelelela na kuonelela chivwimbo chawo cha masumbi ndipo pakuswa masumbi, ŵa Kaŵizu wose ŵakusintha kukhala pa masumbi. Masumbi gha Kaŵizukuti ghaswe ghakutaya madazi 15–20 kufuma pa nyengo yakutailika. Pala masumbi ghasweka, Kaŵizu mwanalume na mwanakazi wose wovwilana kuonelela tuvimbunda twawo. Pala twana twafumka mu masumbi, tukubeka yayi ndiposo tukuŵezge maweya.

Mitundu inyake ya Kaŵizu[lemba | kulemba source]