International Auxiliary Language Association

Kufuma Wikipedia

Wupu wa Ciyowoyero Cinyake pa Caru Cose (International Auxiliary Language Association, Inc.) (IALA) yikaŵa gulu la ku America ilo likapangika mu 1924 kuti "likhozge kusanda, kudumbiskana na kuvumbura nkhani zose zakukhwaskana na kukhazikiskika kwa ciyowoyero cinyake, pamoza na kafukufuku na kuyezga vinthu ivyo vingawovwira kukhazikiskika kwa ciyowoyero ici mwamahara ndiposo pa malo ghakukhora". Nangauli likapangika kuti liwone chiyowoyero icho ntchakwenelera pa vyaru ivyo vingaŵa na chiyowoyero chinyake, kweni likamanya kuti palije chiyowoyero icho chingaŵa chakwenelera pa vyaru ivi, ntheura likapanga chiyowoyero chinyake, chakuchemeka Interlingua.

IALA yikalutizga kulemba mabuku gha Interlingua mpaka mu 1953, apo ntchito zake zikapelekeka ku Interlingua Division of Science Service. IALA yikamara mu 1956.