Jump to content

Interlingue

Kufuma Wikipedia
Interlingue
Occidental
Machemelo
Ŵayowoyi
Territory
Uko chikafumila
Kalembelo Latin (Spanish alphabet)
Uko ntchiyowoyelo cha boma
Ntchiyowoyelo cha charu mu vyaru ivi
Chikulongozgeka na Interlingue-Union
Makodi gha chiyowoyelo
ISO 639-1 ie
ISO 639-2 ile
ISO 639-3 ile

Interlingue (Malwini), ni nthowa ya viyowoyelo vya charu chapasi iyo ikapangika mu 1922 ndipo ikathyekaso mu 1949.Myati wake, Edgar de Wahl, wakaŵa na chakulata chakukuzga mazgo gha viyowoyelo mwachilengiwa.

Mazgo ghanandi gha Interlingue ghalikutola mazgo gha viyowoyelo vyaku manjililo gha dazi gha Yulaya,chomene viyowoyelo vya chitemwa,voyananako na Germany mu mazgo.Mazgo ghanandi ghakupangika pakugwiliska lango la de Wahl, lango ilo likulongosola za kapangikilo ka chiyowyelo pakugwiliska mazgo 6 gha zintchito gha chi Latin (Mwachiyelezgelo: vider pakuona na maoneskelo gha mukuona). Malilo ghake ntchiyowoyelo chiwemi cha chilengiwa chambula kusuzga pakupulika panji kuyowoya.Mabuku ghakusambizga gha Cosmoglotta, ghakapanga Occidental kukhala yakutchuka mu Yulaya nyengo ya nkhondo yachiŵili ya Nazi.

Vyakulemba[lemba | kulemba source]

Mazgo gheneko ghakufumila ku Occidental ghakaoneka mu Cosmoglotta.Vikaŵaposo vyakulemba vinyake ivo vikachita kulembeka na kung'anamulilika mu Interrlingue.Malemba ghanyake ghakasangika mu buku lakuchezga la Helvetia, nangauli ivi vikachitikanga kaŵilikavili yayi.Micri chrestomathie ntchiyezgelelo cha nkhani yakung'anamulilika na vyakulemba vya Jaroslav Podobský, H. Pášma na Jan Kajš published mu 1933

Nkhani zinyake zakulembeka ni izi:

  • Krasina, raconta del subterrania del Moravian carst,iyo ikalembeka mu 1938 na Jan Amos Kajš.
  • Li astres del Verne,izo ni nkhani zakulembeka na Jaroslav Podobský, mu 1935 na 1947
  • Li sercha in li castelle Dewahl e altri racontas, izo zikalembeka na kupangika pa makina na Vicente Costalago mu 2021
  • Antologie hispan, iyo ikalembeka na Vicente Costalago mu 2021
  • Subuqti, iyo ikalembeka na Vicente Costalago mu 2022