Wikipedia talk:Community Portal

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Yebo tawonga, nichakundweska kuti pali mwabi ubu wakuthuwuska fundo mchitumbuka

Baduli 17:57, 7 March 2007 (UTC)