Jump to content

User:Baduli

Kufuma Wikipedia

Ine ndine Baduli, mwana wakwinu nadi. Mdauko wane ngufupi. Nili wakutekwa kuthuuska chiTumbuka. Nakhalapo kufupi na Embangweni vilimika vinandi, kweni nili pano chifukwa chakutemwa kuyowoya chiTumbuka, ndiposo nili wakukondwa kuti pali mwabi ubu. Antheura malinga nyengo ningayisanga nibenga panthazi kovwira kuti makani na fundo zamchalo chithu zibe kulembeka muWikipedia.


Yebo banganya.

Baduli 23:44, 11 March 2007 (UTC)