Jump to content

Wikipedia:Chithuzi cha mwahuno mu ChiTumbuka/15

Kufuma Wikipedia
Anguish (Schenck) Anguish (French: Angoisses or Angoisse) ni cithuzithuzi ca August Friedrich Schenck ca mu 1878. Pa cithuzithuzi ici pali cithuzithuzi ca mberere yaciwukirano iyo yikukhala pafupi na citanda ca mberere yake, ndipo yili kuzingilizgika na zombe.

Cithuzithuzi ca Schenck nchakumanyikwa comene, ndipo cikuŵikika mu National Gallery of Victoria, ku Melbourne, Australia, kwambira mu 1880. Chithuzi ichi chikaŵa chichoko chomene ndipo chikaŵa na vyaka vichoko waka kufuma apo chikapangikira. Ndipo pa vinthu 75,000 ivyo vikaŵa mu nyumba iyi, chikaŵa chiwemi chomene. Pa cithuzithuzi ici pali cithuzithuzi ca mberere iyo yikulira cifukwa ca citima. Mwanamberere wakwimilira pa chitanda cha mwana wake, ndipo ndopa zikufuma mu mulomo wake na kuwira mu chiwuvi chituŵa. Mberere ziŵiri izi zikazingilizgika na nkharamu zakufipa izo zikambininika mu nyengo ya chiwuvi, zikulindilira kuti zikome nyama.
Vithuzi vyakumasinda ivyo vilikuonekapo: BalambalaTulsiMircha