Vigomezgo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Vigomezgo ni vinthu ivyo ŵanthu ŵa kugomezganga vya mitundu-mitundu. Vigomezgo vikukhwaska pa nkhani za nkharo, umunthu, nyumba na malo ghopatulika, uZimu na uChimi.

Vipembezgo vikulu ni nthe ukhristu na usilamu.