UPimo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

UPimo ni nthowa yoyenzgela nakupambaniska mlingo wa Vinthu.

Vinthu vinandi vingapimika. Vinthu ivyo vina utali, uzito, usani na kuthukila vingapimika: