Template:IPA affricates/table

Kufuma Wikipedia
Pulmonic Sibilant ts dz t̠ʃ d̠ʒ
Non-sibilant p̪f b̪v t̪θ d̪ð tɹ̝̊ dɹ̝ t̠ɹ̠̊˔ d̠ɹ̠˔ ɟʝ kx ɡɣ ɢʁ ʡʜ ʡʢ ʔh
Lateral tꞎ dɭ˔ c𝼆 ɟʎ̝ k𝼄 ɡʟ̝
Ejective Central t̪θʼ tsʼ t̠ʃʼ tʂʼ kxʼ qχʼ
Lateral tɬʼ c𝼆ʼ k𝼄ʼ