Jump to content

Sophocles

Kufuma Wikipedia
Sophocles
Siku lakubabikila: 497/496 BC
Malo ghakubabikila: Colonus, Attica
Siku lakufwila: 406/405 BC
Malo ghakufwila: Athens

Sophocles (/ˈsɒfəkliːz/; Chigiliki Cha Chiyamwaka: Σοφοκλῆς, machemelo [so.pʰo.klɛ̂ːs]; c. 497/6 – mu nyengo yakuzizila 406/5 BC) wakaŵa yumoza mwa ŵalembi ŵatatu ŵakufumila mu chalo cha Greek awo nkhani zaŵo izo ŵakalembang zichali kuŵazgika na kupulikikwa mpaka mwahuno.Nkhani zake zikalembeka mumasinda ,kujumpha za Aeschylus; ndiposo pambele za Euripides zindalembeke. Sophocles wakalemba nkhani zakuchezga zakujumpha 120,ndipo nkhani zinkhondi na ziwili zekha ndipo zili kuponapo (7),ndipo nkhani izi ni : Ajax, Antigone, Ŵanakazi ŵa Trachis, Oedipus Rex, Electra, Philoctetes na Oedipus pa Colonus.

Kwa vyaka pafupi fupi 50,Sophocles wakaŵa mlembi uyo ŵanthu ŵakawa ŵakukondweleranga mu msumba wa Athens ndipo chikondwelelo ichi chikachitikanga mu nyengo ya visopo vya Lenae na Dionysia.Wakatolapo luwande mu muphalizgano wakukwana 30,wakaphala mipikisano 24,ndipo nyengo zose wakaŵanga wachiŵwili kukhila pasi.

Aeschylus wakaphala miphalizgano 13, ndipo nyengo zinyake wakathelanga na Sophocles;Euripides wakaphala miphalizgano inayi. Nkhani zapachanya chomene za Sophoclesni Oedipus na Antigone: ndipo zikumanyikwa na zina lakuti Nkhani za Theban, nangauli nkhani ii mwa iliyose zikaŵa zakujiyimila pazekha kufuma mu vigaŵa vinyake.