Nthenda

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nthenda nkhuleka kuŵa makola kwa chinthu chamoyo uko kukunanga kuŵa makola kwa chinthu.