Munthu

Kufuma Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Munthu ni nyama iyo yikwenda pamalundi ghaŵili. Ŵanthu ndiŵo ŵa mahala chomene pa vinyama vyose chifukwa cha wongo ilo munthu akuŵanga nayo. Ŵanthu ŵakugwiliska vipangizgo chomene kujumpha vinyama vyose vinyakhe. Ŵanthu ŵalipo 7.3 billion pa Charu sono nthena.