Michelangelo

Kufuma Wikipedia

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6 Malichi 1475 – 18 Febuluwale 1564),panji mwakudumula Michelangelo,wakaẁa wakuẁaja,wakupenta,wakulongosola za kazengelo ka vyakuzengazenga kweneso wakulemba nkhani zifupi zifupi wakufumila mu chalo cha Italy.

Wakababika mu malo gha Florence.

Michelangelo
Michelangelo Daniele da Volterra (dettaglio).jpg
Nkhope yakuchita kudinda ya Michelangelo iyo ikadindika na Daniele da Volterra, mu. 1545
Siku la kubabikila Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

6 Malichi 1475


Caprese near Arezzo, Republic of Florence

Siku lakufwila 18 Febuluwale 1564 (aged 88)


Rome, Papal States

Movement High Renaissance