Jump to content

Michelangelo

Kufuma Wikipedia
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
Siku lakubabikila: 6 Malichi 1475
Malo ghakubabikila: Caprese near Arezzo, Republic of Florence
Siku lakufwila: 18 Febuluwale 1564
Malo ghakufwila: Rome, Papal States

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6 Malichi 1475 – 18 Febuluwale 1564),panji mwakudumula Michelangelo,wakaẁa wakuẁaja,wakupenta,wakulongosola za kazengelo ka vyakuzengazenga kweneso wakulemba nkhani zifupi zifupi wakufumila mu chalo cha Italy.

Wakababika mu malo gha Florence.