Masambilo

Kufuma Wikipedia

Masambilo ni nthowa zovwilila ŵanthu kusanga umanyi, mahala na maluso. Ŵanthu ŵanandi ŵakusanga masambilo ghagho ku Sukulu kweni Masambilo yangasangika kumalo ghanandi chomene.