Jump to content

Magesi

Kufuma Wikipedia

Magesi ni para pali nkhongono zopangika na kwenda kwa ma atomu chomene chomene kwendela Vinthu nga visulo. Nkhongono iyi yingazgoskeks nkhongono yamtundu unyakhe. Chiyezgelo chimoza yikumanya yose cha Magesi ni para Leza wang'anima