Jump to content

Lilombo la Fumu Yesu

Kufuma Wikipedia

Nteura imwe pa kuromba, mutenge,
"Badada bithu muli kuchanya,
Litumbikike zina linu.
Ufumu winu wize.
Khumbo linu lichitike
pano manolo cabeza y wevo pasi, nga nkuchanya.
Mutipe lero kurya kwitu kwa lero.
Ndipo mutigowokere mateu ghitu,
umo nase tawagowokerera mateu ghabo.
Ndipo mungatitoreranga mu kuyezgeka,
kweni mutitaske kwa Muheni.