Jump to content

Kakyula

Kufuma Wikipedia

Kakyula ni kaŵazgiro ka kusintha kwakulutilila mu chisambiro cha samuzi.

Pali vigaŵa viŵili vikulu, Kakyula ya kapambaniro na Kakyula yachiŵiri yikukhwaska integero; yakudanga iyo yikukhwaska maReti ya kasinthiro na kakhiriro ka vikhizga.