Jump to content

John Wick: Chipatulo 4

Kufuma Wikipedia

John Wick: Chapter 4
A closeup of John Wick, wearing a hourglass as a "tie", with bullets flowing into the lower bulb inside the hourglass.
Chikhongwani cha filimu
Directed byChad Stahelski
Written by
Based onCharacters
by Derek Kolstad
Produced by
Starring
CinematographyDan Laustsen
Edited byNathan Orloff
Music by
Production
companies
Distributed byLionsgate
Release dates
 • March 6, 2023 (2023-03-06) (London)
 • March 24, 2023 (2023-03-24) (United States)
Running time
169 minutes[1]
CountryUnited States
LanguageEnglish
Budget$100 million[2]
Box office$428.9 million[3][4]

John Wick:Chipatulo 4 ni filimu yakufuma ku America ya mu 2023 yakulembeka na Chad Stahelski na Shay Hatten na Michael Finch. Mu filimu iyi muli Keanu Reeves, uyo ni munthu wakwamba, pamoza na Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Clancy Brown, na Ian McShane. Mu filimu iyi, John Wick wakukhumba kuwezgera nduzga pa ŵanthu awo ŵakamukoma.

Mu Meyi 2019, Lionsgate yikapharazga vya filimu yacinayi ya John Wick. Iyi ni filimu yakwamba mu filimu iyi iyo yikalembeka na Derek Kolstad, ndipo Hatten wakalembeka mu mwezi wa Meyi 2020. Kuwoneska kwa filimu iyi kukachitika kufuma mu Juni m'paka Okutobala 2021.

Zuŵa lakwamba la kufumiska la Meyi 21, 2021, likachedweskeka cifukwa ca nthenda ya COVID-19.[5] John Wick: Chapter 4 yikamba pa Odeon Luxe Leicester Square ku London pa March 6, 2023, ndipo yikamba pa March 24 ku United States. Filimu iyi yikapokelereka na ŵanthu ŵanandi ndipo yikasanga ndalama zakujumpha $428 miliyoni pa charu chose. Pali filimu yacinkhondi iyo yikunozgeka.

Nkhani[lemba | kulemba source]

Mu msumba wa New York, John Wick wakunozgekera kuwezgera nduzga pa High Table uku wakubisama pasi pamoza na Bowery King. Wakaluta ku Morocco na kukoma Mulara, uyo "wakukhala pacanya pa thebulu". Pakuzgora, Marquis Vincent de Gramont, yumoza wa ŵantchito ŵa High Table, wakacema Winston, manejara wa hotelo ya New York Continental, na Charon, uyo wakaŵa mulinda wake.

Marquis wakalongosora kuti High Table wamupako vinthu vyambura mphaka kuti wakome John Wick. Wakamususka Winston cifukwa ca kutondeka kukoma John. Pakuŵa cilango, Marquis wakamuwuskapo Winston pa udindo wake, wakamupharazga kuti "wakususkika", wakaparanya Continental, na kukoma Charon. Pamanyuma, Marquis wakakhumbanga kuti Caine, uyo ni munthu wakufwa maso, wakukoma ŵanthu, wakome mubwezi wake John.

John wakabisama ku Osaka Continental, iyo yikendeskeka na mubwezi wake Shimazu Koji. Chidi, uyo wakaŵa wachiŵiri kwa Marquis, pamoza na ŵaboma ŵa High Table na Caine, ŵakiza ku hotelo iyi kuti ŵakawone umo vinthu viliri. Mwana wa Koji, Akira, mulinda wa hotelo, wakafumamo mu hotelo pambere High Table "yindayipatulire", ndipo Koji na ŵanalume ŵake ŵakiza kuzakamuvikilira. John wakalimbana na ŵasilikari ŵanandi awo ŵakamukoma. "Bwana. Munthu munyake uyo wakakhumbanga kupenja njombe, wakadumulizga mbembe yawo na kovwira John kuti wachimbire. Koji uyo wapwetekeka, wakuwukira Caine mwakuwerezgawerezga; Caine wakukoma Koji na kuponoska Akira.

John wakawelera ku New York ndipo wakakumana na Winston pa dindi la Charon. Winston wakaphalira John kuti wagwiliskirenge nchito kaluso ka ku High Table kuti wacite nkhondo na Marquis. Para John wangatonda mphindano, waŵenge wakufwatuka ku udindo wose uwo wali nawo, kweni wangapempha waka kuti waŵe yumoza wa ŵamunyumba ya vigeŵenga. Wakaluta ku likuru la gulu la vigeŵenga la Ruska Roma ku Berlin, uko wakaleka kukolerana nalo. Mudumbu wake wakulera, Katia, wakakhumbanga kuti John wakome Killa Harkan. John wakalimbana na Killa pa nyumba yake ya maseŵero. Caine na Mr. Palije uyo wakawovwira John kwimikana na ŵanthu ŵa Killa apo nkhondo yikambanga; John wakakoma Killa na kuwezgerapo udindo wake.

Winston wakaphalira Marquis ivyo John wakayowoya. Pakuŵa'muteŵeti waciŵiri' wa John, Winston wakapempha kuti New York Continental yizengekeso, ndipo usange John watonda, iyo waŵengeso manejara. Ku Paris, John na Marquis ŵakudumbiskana umo ŵacitirenge nkhondo iyi. Ŵakudumbiskana vya futi pa zuŵa lakulondezgapo ku Sacré-Cœur. Marquis wakimika munthu munyake zina lake Caine kuti wanjire mu malo ghake; John na Winston ŵazamukomeka usange ŵiza yayi pa nyengo yakwenelera. Themba la ku Bowery likiza ku Paris kuzakapeleka kwa John futi na malaya ghaphya.

Marquis wakakhumbanga kuti John waleke kufika pa nyengo ya nkhondo mwa kumupa ndalama zakukwana madola 26 miliyoni. John wakathereska ŵabendezi ŵanandi pa nthowa ya ku Sacré-Cœur, kusazgapo Mr. Palije uyo wangadumbiskana vya kukwezga njombe kufika pa $40 miliyoni. Apo ŵakadumbiskananga, John wakawovwira kuti Chidi waleke kukoma Mr. Ntcheŵe ya munthu waliyose yayi, yikupangiska Mr. Palije uyo wangamuleka John. Caine na Mr. Palije uyo wakawovwira John kuti waleke kukoma ŵanthu ŵanandi, kusazgapo Chidi, uyo Mr. Palije uyo wakukoma ŵanthu pa Rue Foyatier, ŵakufika pa pachanya pa phiri pa nyengo yakwenelera ya nkhondo. John na Caine ŵakakhuŵazgana mu vigaŵa viŵiri. Cingwe cacitatu cikamara apo Caine wakapweteka John. Pakukhumba kuti waŵe na mazaza gha kuwukira, Marquis wakasintha malo na Caine. Winston wakachenya Marquis cifukwa ca kujikuzga kwake, ndipo wakavumbura kuti John wandafumiskepo futi yacitatu.

Muteŵeti wa Ciuta wakapeleka wanangwa kwa Caine na John, ndipo Winston wakawelera ku nchito. John wakati wawa pa makwelero, wakaghanaghanira za umoyo wake na nthengwa yake pambere wandafwe. Pakati pajumpha nyengo yicoko waka, apo ŵakawelera ku New York, Winston na Bowery King ŵakamuwonaso John pa dindi lake, ilo likaŵa pafupi na dindi la muwoli wake Helen.

Mu cigaŵa ico cikati cajumphapo, Caine wakawelera ku Paris kuti wakakumane na mwana wake mwanakazi, kweni Akira uyo wakaŵa na mtima wa kuwezgera, wakaluta nayo.

Ŵatola mbali[lemba | kulemba source]

 • Keanu Reeves as John Wick, a professional hitman and assassin who has gained a legendary reputation for his set of skills and is now hunted by the High Table.[6][7]
 • Donnie Yen as Caine, a blind High Table assassin and an old friend of John Wick, who is forced out of retirement to kill John Wick to ensure the safety of his daughter.
 • Bill Skarsgård as the Marquis Vincent de Gramont, a powerful member of the High Table whose position is challenged by John Wick.
 • Laurence Fishburne as the Bowery King, a former underground crime boss who was left for dead by the High Table and is now sponsoring John Wick.[8]
 • Hiroyuki Sanada as Shimazu Koji, the manager of the Osaka Continental Hotel and an old friend of John Wick and Caine.[9]
 • Shamier Anderson as Mr. Nobody / The Tracker, a bounty hunter pursuing Wick.
 • Lance Reddick as Charon, the concierge at the Continental Hotel in New York.
 • Rina Sawayama as Shimazu Akira, Koji's daughter and concierge of the Osaka Continental.[10][11]
 • Scott Adkins as Killa Harkan, the head of the German Table.[12] Adkins, who wore a fat suit for the role, says his performance was inspired by a character in Raiders of the Lost Ark.[13]
 • Clancy Brown as the Harbinger, a high-ranking operative of the High Table.[14]
 • Ian McShane as Winston Scott, the manager of the New York Continental Hotel and friend of John Wick.[15]

Natalia Tena portrays Katia, John Wick's adoptive sister;[16][17] and Marko Zaror portrays Chidi, second-in-command of the Marquis de Gramont.[18] George Georgiou appears as the Elder, "the one who sits above the Table"; Georgiou portrays a different character than the one played by Saïd Taghmaoui in John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019).[19][20] Bridget Moynahan appears as John's late wife, Helen.[21] Sven Marquardt, an infamous German bouncer, appears as a Ruska Roma member named Klaus.[22][23] Retired sumo wrestler Yoshinori Tashiro made an appearance as the Osaka Continental gatekeeper.[24]

Kupangika[lemba | kulemba source]

Kayendeskelo[lemba | kulemba source]

Pa Meyi 20, 2019, Lionsgate yikapharazga vya John Wick: Chapter 4 kwizira mu "John Wick" service yawo ya kusinthiska malemba, na kulemba kuti, "Mwatumikira. Namovwirani. John Wick: Chaputara 4 yikwiza pa Meyi 21, 2021". Mu Ogasiti 2020, CEO wa Lionsgate, Jon Feltheimer, wakati: "Tili ŵakutangwanika kunozga malemba gha vigaŵa viŵiri vyakunthazi vya filimu ya John Wick. Tikugomezga kuti tizamuwoneseska kuti John Wick 4 na 5 vyalongosoreka mwakudumura para Keanu wazakaŵa na nyengo yakugwilira nchito kukwambilira kwa caka cikwiza".[25][26]

Pambere filimu yacitatu yindafumiskike, mulembi Chad Stahelski wakasimikizgira pa Reddit "AMA" kuti pakaŵa kudumbiskana za filimu yinyakhe, ndipo kuti wazamunjiramo mu mulimo uwu usange filimu yacitatu yikwenda makora. Nangauli ŵakayowoyapo kale, kweni pakaŵavya ukaboni wakuti Keanu Reeves wazamuweleraso. Ndipouli, wakaphalira GQ kuti walutilirenge kucita mulimo uwu mpaka apo ŵanthu ŵakukhumbira, wakati, "Mpaka apo malundi ghane ghakunitolera".

Stahelski pamanyuma pake wakaseka filimu yacinayi mu nkhani na IndieWire mwa kuyowoya kuti Wick wazamumalizga yayi filimu yacinayi na "umaliro wakukondweska", wakati, "John wangapona pa vinthu vyose ivi kweni paumaliro wake, palije umaliro wakukondweska. Walije uko wangaluta. Nadi, nkhumuphalirani kuti, kasi mukukhumba kuti nileke wuli? Kasi ukughanaghana kuti wafumenge na kuluta ku mtunda? Wakakoma ŵanthu 300 ndipo sono wafumengepo waka. Kasi watemwenge waka mwanakazi munyake? Usange ndimwe munthu uyu, usange munthu uyu waliko, kasi zuŵa la munthu uyu lizamumara wuli? Wazamuŵa wakufwa umoyo wake wose. Ni nkhani ya nyengo". Kweniso, Stahelski wakaseka Winston mu filimu yacinayi, wakati, "Wakakhumbanga kumukoma. Kasi wakakhumbanga kumukoma? Ivi vingapulikikwa makora, mungaviwona mu nthowa ziŵiri, ndipo apa ndipo tikutorapo mafumbo ghanyake agho ghandazgoreke mu John Wick 4. Studio iyi yikasankha kuleka kulemba nkhani ya Derek Kolstad ndipo m'malo mwake yikagwira ntchito Shay Hatten kuti walembe script mu Meyi 2020. Mu Febuluwale, Stahelski wakatora Ricky Staub na Dan Walser kuti ŵamulembere filimu iyi pamanyuma pakuti wakakondwa na filimu yawo ya Concrete Cowboy. Mu Malichi 2021, ntchito yolemba zojambula zidaperekedwa kwa wolemba zojambula za Predators Michael Finch.[27]

Kalembelo[lemba | kulemba source]

Shay Hatten na Michael Finch ndiwo ŵakalemba filimu iyi. Mu nkhani iyo wakalemba na magazini ya Looper, Finch wakati pakaŵa mafilimu ghanandi agho ghakamovwira kuti walembe makora. Iyo wakati: "Vinthu vinandi ivyo Chad wakalemba vikamba na mafilimu ghanyake, kwali ni Once Upon a Time in the West, The Good, the Bad and the Ugly, Bullitt, Dirty Harry, panji filimu ya Zatoichi". Donnie Yen wakwimira munthu uyo wakukoma ŵanthu wachibulumutira. Zina la munthu uyu ni Killa Harkan, ndipo wakuchemeka Killa Hakan, rapper wa ku Turkey.[28][29]

Kusankha ŵatoli mbali[lemba | kulemba source]

Apo filimu yacinayi yikamanyikwanga, Reeves wakapharazga kuti wayamba kusambira vya John Wick 4 na Matrix Resurrections. Mu Meyi 2021, vikamanyikwa kuti Rina Sawayama wazamwamba kuwonekera mu filimu ya John Wick Chapter 4. Ŵakamusankha cifukwa nchito iyi yikakhumbikwiranga munthu uyo wakumanya kuvina, ndipo Stahelski wakawonapo mavidiyo ghake gha sumu za "XS" na "Bad Friend" izo zikulongosora kuvina na kurwa. Mwezi wakulondezgapo, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Shamier Anderson, na Scott Adkins ŵakatoleka mu filimu iyi. Pakwamba, Sanada wakakhumbanga kuzakaŵa na Zero mu Mutu 3, kweni wakaleka kuzakaŵa mu Avengers: Endgame. Mu Julayi 2021, Lance Reddick wakimikika kuti wachitenge mulimo wa Charon, ndipo Ian McShane wakimikika kuti wachitenge mulimo wa Winston. Mu Ogasiti, Clancy Brown wakanjira mu gulu ili.[30]

Set design and weapons selection[lemba | kulemba source]

Vinthu vinandi ivyo ŵakagwiliskiranga nchito pa filimu iyi, ŵakavisanga ku makampani agho ghakapanga vilwero ivi. De Gramont wakimika Caine uyo wakakhumbanga yayi kurwa nkhondo mu malo ghake mu nkhonya mwa kugwiliskira nchito Thompson/Center Contenders wa m'ma 1900. Themba la ku Bowery likati lafika ku Paris, likapeleka kwa John futi yakuchemeka Pit Viper.

Apo filimu iyi yikambanga, munthu uyo wakuchemeka Caine wakulongora kuti wakugwiliskira ntchito ora la golide lakuzirwa la Carl F. Bucherer wali na cithuzithuzi ca mwana wake msungwana mukati mwa chibenekelero ca golide.[31]

Kujambula[lemba | kulemba source]

Kujambura vithuzi kukamba pa June 28, 2021, pa ndalama zakukwana $100 miliyoni, ndipo kukachitika ku France, Germany, New York City, na Japan. Ŵanthu ŵanandi ŵa ku France, kusazgapo Mulara wa Malo, ŵakayowoya kuti ku Paris kukaŵa "ku helo". Chifukwa chakuti ku Germany kukachedwa masabata ghaŵiri, Stahelski wakaŵa na nyengo yichoko yakuwonera Paris ndipo wakachitanga vinthu mwambura kwenelera na kusintha malo gha ku malo agha. Ŵakawoneskanga filimu iyi ku Luxembourg Gardens na Church of St. Eustache. Cigaŵa cakwamba ca filimu iyi cikaŵa mu "Chitempile ya La Défense" ku Paris. Nkhondo iyi yikamalira pa chiŵanja cha mlengalenga kufupi na Berlin.

Kujambura filimu iyi kukamara pa Okutobala 27..[32]

Post-production[lemba | kulemba source]

Stahelski described an early cut of John Wick: Chapter 4 as "screwed" because the expanded worldbuilding of its title character and the introduction of new characters took 225 minutes of screen time. Editor Nathan Orloff performed more substantial cuts, reducing the film to 169 minutes.[1][33] The film was originally subtitled Hagakure, to match Parabellum.[34]

Music[lemba | kulemba source]

Tyler Bates and Joel J. Richard return to compose the score for the film, after doing so for the previous three films. The soundtrack album was released by Lakeshore Records on March 24, 2023.[35]

The movie features EDM tracks from widely-known artists in the genre, like Gesaffelstein and Justice,[36][37] as well as Le Castle Vania, whose work largely consisted of remixes of his work from John Wick and John Wick 2. Most of the artists featured in the soundtrack are French, and therefore fit with the majority of the third act of the movie taking place in Paris.[38][39]

Release[lemba | kulemba source]

John Wick: Chapter 4 yikafuma pa Malichi 24, 2023. Lionsgate yikapharazga vya filimu iyi pa sabata yakwamba ya Parabellum, ndipo yikeneranga kufumiskika pa Meyi 21, 2021. Kumanyuma, pa Meyi 1, 2020, IndieWire wakavumbura kuti filimu yachinayi yikasunkhunyika mu Meyi 2022 chifukwa cha nthenda ya COVID-19 na maulamuliro gha Reeves ku The Matrix Resurrections, iyo yikeneranga kufumiskika pa zuŵa limoza na Wick 4. Stahelski wakati: "Matrix 4 yikaŵa kuti yakhala masabata ghanayi pera kufuma apo vyose ivi vikacitikira. Pamanyuma pake tikwenera kunozgekera kuti tizakambe. Ntheura mazuŵa gha kufumiskirako... ni njani wakumanya sono".

Zuŵa la kufumiska filimu iyi likachedweskeka kufika pa Meyi 27, 2022, chifukwa cha nthenda ya COVID-19, ndipo pamasinda pa March 24, 2023, kuti ŵaleke kujumpha pa Top Gun: Maverick. Filimu iyi yikamba kuwonekera pa Odeon Luxe Leicester Square ku London pa March 6, 2023. Kweniso yikawonekeranga ku South by Southwest pa Malichi 13, 2023. Mu charu cha India, filimu iyi ŵakayilemba mu Chihindi, Tamil, na Chitelugu. Chikafuma mu South Korea pa Epulero 12, 2023.[40]

Home media[lemba | kulemba source]

John Wick: Chapter 4 was released on digital May 23, 2023. The Blu-Ray, 4K UHD, and DVD are set to be released on June 13, 2023.[41]

Reception[lemba | kulemba source]

Box office[lemba | kulemba source]

Kufika pa Meyi 25, 2023, John Wick: Chaputara 4 yili kusanga ndalama zakukwana madola 185.9 miliyoni mu United States na Canada, na madola 243 miliyoni mu vigaŵa vinyake, pa charu chose.

Ku United States na Canada, John Wick: Chapter 4 yikaguliska ndalama zakukwana $6570 miliyoni kufuma ku malo ghakusinthaniramo 3,855 pa sabata yakwamba. Kanema uyu wakapanga ndalama zakukwana $29.4 miliyoni pa zuŵa lake lakwamba, kusazgapo $8.9 million kufuma ku viwonetsero vya pa Chinayi usiku, ndipo iyi ndiyo yikaŵa filimu yiwemi chomene mu filimu iyi. Chikaŵa na ndalama zakukwana madola 73.8 miliyoni, ndipo chikaŵa na ndalama zinandi chomene. Chikaŵaso chiphikiro chakwamba chomene ku Lionsgate na filimu yiliyose ya R-rated kufuma apo kukaŵa nthenda ya COVID-19 mu Malichi 2020. Pa nyengo iyi, iyi yikaŵa seŵero laciŵiri pa seŵero laciŵiri ilo likaŵa na ŵanthu ŵanandi comene, pamanyuma pa Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kanema uyu wakapanga $28.3 miliyoni mu sabata yakwambilira (kupereŵera kwa 61.6%), wakamalizga wachiŵiri kuseri kwa Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Mu sabata yacitatu, filimu iyi yikasanga ndalama zakukwana $14.6 miliyoni, ndipo yikatora malo ghaciŵiri. Mafilimu.

Kunja kwa United States na Canada, filimu iyi yikasanga ndalama zakukwana madola 64 miliyoni kufuma ku vyaru 71. Mu sabata yake yaciŵiri, John Wick: Chapter 4 yikasanga ndalama zakukwana 35 miliyoni mu vyaru 75. Mu sabata yachitatu, filimu iyi yikasanga ndalama zakukwana $21.5 miliyoni. Pa Epulero 16, 2023, vyaru ivyo vikaŵa na ndalama zinandi ni United Kingdom ($18 million), Germany ($16.9 million), Mexico ($13.7 million), Australia ($13.3 million) na CIS ($12.3 million)

.[42]

Critical response[lemba | kulemba source]

Pa webusayiti ya Rotten Tomatoes, 94% ya ŵanthu 340 awo ŵakawonanga nkhani iyi ŵakayowoya viwemi. Pa webusayiti iyi pali fundo yakuti: "John Wick: Chaputara 4 yikulongosora vinandi chomene ndipo yikulongora kuti para Keanu Reeves wavwara makora ndipo wakukoma ŵalwani ŵake, palije icho chingamukwana". Ŵanthu awo ŵakafumbika na CinemaScore ŵakamupa filimu iyi "A" pa scale ya A+ mpaka F, apo awo ŵakafumbika na PostTrak ŵakamupa 93% ya viwemi.

Frank Scheck wa ku The Hollywood Reporter wakalemba makora chomene filimu iyi, wakati "nkhuru, yiheni chomene, njakukhwima mtima, yitali, kweniso yili na vinthu vinandi ivyo munthu wangakwaniska yayi kuviwona. Tom Jorgensen wa IGN wakapa filimu iyi 10/10, wakayilongosora kuti ni "buku la mazuŵa ghano" ndipo "likuzura na vinthu vyakupambanapambana vya kulenga, vyakusanguluska na vyakusanguluska".

Richard Roeper wa mu nyuzipepara ya Chicago Sun-Times wakapeleka nyenyezi zitatu pa zinayi, wakati: "Mu filimu iyi muli filimu yiwemi chomene ya maminiti 100, iyo yikulongora vinthu vyakofya ivyo vikuchitika mu galimoto. Richard Brody wa ku The New Yorker wakadandawura comene na filimu iyi, kweni wakawona kuti umaliro wake "wakukhozga comene, wacitima, wakukhozga, ndiposo wakukondweska".

Charles Bramesco wa mu nyuzipepara ya The Guardian, wakapeleka nyenyezi ziŵiri pa nyenyezi zinkhondi, wakati: "Awo ŵakakondwa na filimu yakwamba cifukwa ca nkhongono zake, ŵakulindilira cinthu cinyake: cinthu cikuru comene ca filimu iyo yikukhumba kukoma cilicose kweni ŵana ŵake yayi". Liz Miller wakati wawona filimu iyi wakati: "Para nkhuwonelera John Wick: Chaputara 4, nyengo zinyake nkhujipulika nga nkhuwonelera filimu iyo yili na vigaŵa vinandi. Pa maora ghaŵiri na maminiti 49, maso ghinu ghazamuwoneka luŵiro para mwawona ivyo vikujumpha pa chiwawa. Kweni'mazuŵa ghachoko waka' ghakupanga 'filimu' yayi".

[43]

Accolades[lemba | kulemba source]

At the 2023 MTV Movie & TV Awards, John Wick: Chapter 4 received a nomination for Best Fight.[44]

Future[lemba | kulemba source]

Sequel[lemba | kulemba source]

Mu 2023, CEO wa Lionsgate, Jon Feltheimer wakasimikizga kuti filimu yacinayi yikupangika pamoza na John Wick: Chapter 4. Nangauli pakwamba ŵakakhumbanga kuti filimu iyi yikwane pamoza na chigaŵa chachinayi, kweni mu Malichi 2021, Lionsgate ŵakasankha kuti ŵaleke kupanga. Mu 2019, Reeves wakayowoya kuti walutilirenge kupanga mafilimu ghakulondezgana, chikuru mafilimu agha ghakukondweska. Stahelski wakati: "Ine na Keanu tili kumalizga waka. Tipelekenge nyengo kuti John Wick wapumure. Nkhugomezga kuti studio yili na pulani. Usange ŵanthu wose ŵakukondwa na nkhani iyi, mbwenu tiŵenge chete".

Apo filimu iyi yikafumanga, pakaŵavya nkhani yakuti paŵe filimu yacinayi, cifukwa cakuti Wick wakafwa mu Mutu 4. Stahelski wakayowoya kuti cifukwa ico iyo na Reeves ŵakalekera kupanga sequel yikaŵa cifukwa ca kukayikira nkhongono zake za "kupeleka vinthu viŵiri vyapadera". Pakwamba, Lionsgate yikakwiya na ivyo ŵaŵiri aŵa ŵakaghanaghananga, kweni pamanyuma ŵakazomera. Nangauli Stahelski na Reeves ŵakaŵikapo mtima kuti Wick wazakaŵepo, kweni Joe Drake, pulezidenti wa Lionsgate, wakayowoyapo kuti pali mwaŵi wakuti paŵe filimu yacinayi chifukwa cha kupambana kwa Chapter 4. Mu Meyi 2023, ŵakasimikizga kuti Lionsgate yikunozga filimu yacinayi ya John Wick.[45]

Spin-offs[lemba | kulemba source]

Reeves na McShane ŵazamuŵaso na maudindo ghawo nga ni Wick na Winston mu filimu ya Ballerina, iyo yikulongosora vya John Wick. Kweniso pa TV paŵenge pulogiramu yinyake yakuchemeka The Continental: From the World of John Wick. Yen walongora kuti wakukhumba kupanga filimu yinyake yakuyowoya vya Caine..[46]

Vinyake[lemba | kulemba source]

Ukaboni[lemba | kulemba source]

 1. 1.0 1.1 "John Wick: Chapter 4 (15)". British Board of Film Classification. Malichi 18, 2023. Archived from the original on Malichi 18, 2023. Retrieved Malichi 18, 2023.
 2. Rubin, Rebecca (Malichi 22, 2023). "Box Office Preview: John Wick 4 Targets Huge $70 Million Opening Weekend". Variety. Archived from the original on Malichi 23, 2023. Retrieved Malichi 23, 2023.
 3. "John Wick: Chapter 4 (2023)". Box Office Mojo. Archived from the original on Malichi 24, 2023. Retrieved Meyi 26, 2023.
 4. "John Wick: Chapter 4 (2023) - Financial Information". The Numbers. Archived from the original on Malichi 15, 2023. Retrieved Meyi 26, 2023.
 5. McNary, Dave (Meyi 1, 2020). "'John Wick: Chapter 4,' 'The Hitman's Wife's Bodyguard' Get New Release Dates". Variety. Archived from the original on Meyi 1, 2020. Retrieved Meyi 1, 2020.
 6. McClintock, Pamela (Malichi 26, 2023). "'John Wick: Chapter 4' Annihilates 'Shazam 2' With $73.5M U.S. Box Office Opening". The Hollywood Reporter (in American English). Archived from the original on Malichi 27, 2023. Retrieved Malichi 27, 2023.
 7. Lee, Chris (Malichi 29, 2023). "'We're Going to Do the Biggest Stair Fall You've Ever Seen'". Vulture (in American English). Retrieved Epulelo 11, 2023.
 8. Lane, Carly (Juni 10, 2021). "'John Wick 4': Laurence Fishburne Confirms His Return and Praises Sequel Script That Goes "Much Deeper"". Collider. Archived from the original on Juni 10, 2021. Retrieved Juni 10, 2021.
 9. "John Wick 4 Director Chad Stahelski Talks New Characters, Locations & the Future of the Franchise". YouTube. Collider. Novembala 15, 2022. Archived from the original on Febuluwale 9, 2023. Retrieved Febuluwale 9, 2023.
 10. Sawayama, Rina [@rinasawayama] (Ogasiti 5, 2021). "🗡️AKIRA🗡️ #JohnWick4" (Tweet) – via Twitter.
 11. Fleming, Mike Jr. (Meyi 27, 2021). "Singer Rina Sawayama Tapped To Star Alongside Keanu Reeves In 'John Wick: Chapter 4'". Deadline Hollywood (in American English). Archived from the original on Meyi 27, 2021. Retrieved Meyi 27, 2021.
 12. Rivera, Damon (Janyuwale 11, 2023). "Scott Adkins Says Keanu Reeves Gave Everyone Gifts On The Set Of John Wick: Chapter 4". Looper. Archived from the original on Febuluwale 5, 2023. Retrieved Febuluwale 8, 2023.
 13. Mendelson, Scott (Malichi 23, 2023). "'John Wick 4' Star Scott Adkins Says His Performance Was Inspired by 'Raiders of the Lost Ark'". The Wrap.
 14. O'Rourke, Ryan (Novembala 10, 2022). "Here's Who Bill Skarsgård Plays in 'John Wick: Chapter 4'". Collider. Archived from the original on Novembala 10, 2022. Retrieved Novembala 11, 2022.
 15. D'Alessandro, Anthony (Julayi 15, 2021). "Ian McShane To Return As Winston In 'John Wick: Chapter 4'". Deadline Hollywood. Archived from the original on Julayi 15, 2021. Retrieved Julayi 15, 2021.
 16. Knolle, Sharon (Julayi 21, 2022). "Keanu Reeves Is Back (Again) in First Look at 'John Wick 4'". TheWrap. Archived from the original on Novembala 11, 2022. Retrieved Novembala 11, 2022.
 17. Travis, Ben (Novembala 10, 2022). "John Wick Chapter 4 Trailer Has Keanu Reeves Fighting Donnie Yen". Empire. Bauer Consumer Media. Archived from the original on Novembala 10, 2022. Retrieved Novembala 11, 2022.
 18. Morgan, Arrow S. (Epulelo 1, 2023). "The Most Badass 'John Wick' Characters, Ranked". Collider. Retrieved Epulelo 30, 2023.
 19. Harvey Voices (Novembala 11, 2022). "The official trailer for John Wick: Chapter 4 has landed and we are thrilled to announce that George Georgiou will play The Elder..." Harvey Voices. Archived from the original on Novembala 11, 2022. Retrieved Novembala 11, 2022.
 20. Harvey Voices [@HarveyVoices] (Novembala 11, 2022). "We are beyond excited to announce that our very own @george_actor will play The Elder in #JohnWickChapter4 Click here for more info and to watch the official trailer: harveyvoices.co.uk/john-wick-chapter-4-george-georgiou/… #JW4 #KeanuReeves #voiceover #voiceovercasting" (Tweet) – via Twitter.
 21. Hutton, Robert (Novembala 11, 2022). "Woah, John Wick 4 Trailer Teases A Massive Reveal About John's Family". Screen Rant. Retrieved Novembala 14, 2022.
 22. Barker, Stephen (Malichi 30, 2023). "John Wick 4's Klaus Cameo Hides A Wild True Story". screenrant.com. Screen Rant. Archived from the original on Malichi 30, 2023. Retrieved Malichi 30, 2023.
 23. Dunworth, Liberty (Malichi 28, 2023). "Legendary Berghain bouncer Sven Marquardt makes cameo in 'John Wick 4'". nme.com. NME. Archived from the original on Malichi 30, 2023. Retrieved Malichi 30, 2023.
 24. 「ジョン・ウィック4」に“インドに漂着した力士”田代良徳が出演、真田広之と訓練中 (in Japanese). Natalie. Juni 28, 2021. Retrieved Epulelo 7, 2023.
 25. Sneider, Jeff (Ogasiti 6, 2020). "'John Wick 5' Greenlit by Lionsgate; Will Be Shot Back-to-Back with 'John Wick 4'". Collider (in American English). Archived from the original on Ogasiti 9, 2020. Retrieved Ogasiti 19, 2020.
 26. D'Alessandro, Anthony (Ogasiti 6, 2020). "'John Wick 5' Confirmed By Lionsgate; Sequel Will Be Shot Back To Back With Fourth Installment". Deadline Hollywood (in English). Archived from the original on Ogasiti 19, 2020. Retrieved Ogasiti 19, 2020.
 27. Pearson, Ben (Malichi 22, 2021). "John Wick 4 and John Wick 5 Will Not Be Written by Franchise Architect Derek Kolstad; The Continental Announcements Coming Soon". /Film. Archived from the original on Malichi 24, 2021. Retrieved Epulelo 9, 2021.
 28. "Turkse acteur schittert in succesfilm "John Wick: Chapter 4"". Epulelo 25, 2023.
 29. Uç, Hakan (Epulelo 24, 2023). "Latest: Turkish rap agenda in 'John Wick 4,' Killa Hakan". Daily Sabah.
 30. D'Alessandro, Anthony (Ogasiti 9, 2021). "'John Wick: Chapter 4' Adds Clancy Brown". Deadline Hollywood. Archived from the original on Ogasiti 9, 2021. Retrieved Ogasiti 9, 2021.
 31. "Carl F. Bucherer Pocket Watch - John Wick: Chapter 4". Watch-id.com. [1]
 32. Sharf, Zack (Okutobala 27, 2021). "Keanu Reeves Ended 'John Wick 4' Filming by Giving His Stunt Team the 'Best Wrap Gift Ever'". IndieWire (in English). Archived from the original on Okutobala 29, 2021. Retrieved Meyi 26, 2022.
 33. Hemphill, Jim (Malichi 22, 2023). "Why John Wick: Chapter 4 Earns Its Almost 3-Hour Running Time". IndieWire. Archived from the original on Malichi 22, 2023. Retrieved Malichi 22, 2023.
 34. Eisenberg, Eric (Malichi 27, 2023). "John Wick: Chapter 4 Had An Alternate Title To Match John Wick: Chapter 3 – Parabellum". CinemaBlend. Archived from the original on Malichi 28, 2023. Retrieved Meyi 6, 2023.
 35. "'John Wick: Chapter 4' Soundtrack Album Details". Film Music Reporter. Malichi 21, 2023. Archived from the original on Malichi 21, 2023. Retrieved Malichi 21, 2023.
 36. "Songs and music featured in John Wick: Chapter 4 Soundtrack". tunefind.com. tunefind.com. Archived from the original on Malichi 28, 2023. Retrieved Malichi 28, 2023.
 37. Sherlock, Ben (Malichi 26, 2023). "Every Song On The John Wick: Chapter 4 Soundtrack". screenrant.com. screenrant.com. Archived from the original on Malichi 28, 2023. Retrieved Malichi 28, 2023.
 38. "John Wick: Chapter 4 (2023) - Filming Locations". imdb.com. www.imdb.com. Retrieved Epulelo 4, 2023.
 39. "JOHN WICK 4: IN WHICH DISTRICTS OF PARIS WAS THE FILM SHOT?". www.sortiraparis.com. www.sortiraparis.com. Retrieved Epulelo 4, 2023.
 40. Jang, Ah-reum (Malichi 22, 2023). "'존윅4' 4월12일 국내 개봉 확정…에펠탑 배경 아이맥스 포스터 공개". Naver (in Korean). Archived from the original on Malichi 25, 2023. Retrieved Malichi 24, 2023.
 41. "John Wick: Chapter 4 DVD Release Date". DVDs Release Dates (in English). Archived from the original on Malichi 27, 2023. Retrieved Malichi 27, 2023.
 42. Tartaglione, Nancy (Epulelo 17, 2023). "'Super Mario Bros' Jumps Higher With $693M WW Through Sunday, Will Barrel Past $700M Today; 'John Wick 4' Reaches Franchise-Best $350M – International Box Office". Deadline Hollywood. Retrieved Epulelo 17, 2023.
 43. Miller, Liz Shannon (Malichi 14, 2023). "In John Wick Chapter 4, Brilliant Fights Are Less Than the Sum of Their Punches: Review". Consequence (in American English). Archived from the original on Malichi 16, 2023. Retrieved Malichi 21, 2023.
 44. Nordyke, Kimberly (Meyi 7, 2023). "MTV Movie & TV Awards: Full List of Winners". The Hollywood Reporter. Archived from the original on Meyi 8, 2023. Retrieved Meyi 8, 2023.
 45. https://comicbook.com/movies/news/john-wick-5-lionsgate-boss-confirms-development/?fbclid=IwAR01mQySTIKEKToawsw822jXpTPTZplt-I61bs9oCajO58PfB6LkmmUB12o&mibextid=Zxz2cZ
 46. Siegel, Tatiana (Malichi 27, 2023). "Donnie Yen Talks 'John Wick 4,' a Possible Caine Spinoff and Quentin Tarantino's 'Cartoonish' Bruce Lee Depiction". Variety. Archived from the original on Malichi 27, 2023. Retrieved Malichi 28, 2023.

Vyakulemba vinyake[lemba | kulemba source]

Vigaŵa vya kuwalonks[lemba | kulemba source]

Template:John Wick