Jekete

Kufuma Wikipedia
Munthu uyo wali na jekete la maseŵero

Jekete ndilo lilaya la kuchanya kwa thupi, ndipo kanandi likufika paka mu chiuno. Jekete likulutilira kukhazikika panthazi panji kumphepete. Jekete kanandi ndakupepuka, ndakukwana makora, ndipo njambura kuvira kuluska laya lakunyoloska. Vyakupimira vinyake ni vya mu fashoni, apo vinyake ni vyakuvwara vyakukhora. Vyakupimira vyambura minjilira ni vikwama.