Jump to content

Chidikha Chisani cha Chisaghala cha Afilika

Kufuma Wikipedia
Mapu gha Chidikha Chisani cha Chisaghala cha Afilika

Chidikha Chisani cha Chisaghala cha Afilika ni malo ghakupambanapambana agho ghali na utali wakukwana makilomita 7,000, kufuma ku Lebanon ku Asia mpaka ku Mozambique ku Southeast Africa.

Dambo ili likwenda mtunda wa makilomita 5,950 kulazga kumpoto, kujumpha mu chigaŵa cha kumafumiro gha dazi kwa Africa, kujumpha mu Nyanja Yiswesi, na kunjira mu Western Asia. Mu chigodobu ichi muli nyanja zinandi zakuzika, izo zikuchemeka kuti ribbon lakes. Chigaŵa ichi chili na vyakumera na vyakumera vyakupambanapambana.

Lizgu lakuti Chidikha Chisani cha Chisaghala cha Afilika kanandi likugwiliskirika nchito pakuyowoya za dambo la East African Rift, mphaka iyo yikumalira kufuma ku Afar Triple Junction kuya kumwera kujumpha ku East Africa, ndipo yikupatura Africa Plate mu vigaŵa viŵiri. Ŵasayansi ŵakuyowoya kuti mapulatifomu agha ni Nubian Plate na Somali Plate.