Charu cha pasi

Kufuma Wikipedia
Chanya la Pasi
Charu na Mwezi.

Charu (Charu cha pasi, Chanya la pasi; cimanyikwiro: 🜨), ni chilibwe chachikulu chomene apo pakusangika Vinthu vyose vyamoyo na vakupangika na ŵanthu.