Charu cha pasi

Kufuma Wikipedia

Charu (Charu cha pasi, Chanya la pasi; chimanyikwiro: 🜨), ni chilibwe chachikulu chomene apo pakusangika Vinthu vyose vyamoyo na vakupangika na ŵanthu.

Chanya la Pasi
Charu na Mwezi vikuwoneka pamoza.
Charu chikuwoneka kufuma pa Mwezi.