Nkhondo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nkhondo ni ukhalilo wa kuwofyana, kutchayana na kukomana kakati pa magulu ghopambana gha ŵanthu.