Mayendelo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Mayendelo, nkhwenda kwa katundu, nyama na ŵanthu kufuma malo gha moza kuluta gha nyakheso na nthowa izi vinthu ivi vikwendela.

Vinthu ivi vingenda pa mtunda (mseu na njani), pa maji na muchanya (pa ndenge).