Kachibungu

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kachibungu nkhanthu kakwambiska nthenda kadoko chomene ako kakuoneka na maso yayi pekha pekha kavanikike kwizila pa mitchini.Kanthu aka kakujibaba kekha nakuŵa tuvibungu tunandi mu thupi la chinthu cha chamoyo.


Vibungu vikukola chinthu chilichose cha moyo gha ni vyakumela,vinyama na vinyakhe.